Kina största smartmobilmarknaden 2012

Kina går om USA och blir den största marknaden avseende levererade antal smartmobiler på årsbasis under 2012. Brasilien och Indien förutspås få en kraftig marknadstillväxt de närmaste åren och tillhöra de fem enskilt största nationella marknaderna år 2016, enligt analysföretaget IDC.

Enligt den senaste prognosen från International Data Corporation (IDC) ”Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker”, kommer Kina att gå om USA och bli den ledande marknaden avseende leveranser av smartmobiler på årsbasis i år. Ytterligare två tillväxtmarknader, Indien och Brasilien, kommer att placera sig på listan över de fem största marknaderna fram till och med 2016.

– På grund av deras storlek, starka efterfrågan och sunda utbytestakt har tillväxtmarknaderna snabbt blivit motorerna på den globala smartmobilmarknaden, säger Ramon Llamas, senior forskare och analytiker vid IDC. "Användarna på tillväxtmarknader vill ha mer än enbart enkel telefoni och smartmobiler erbjuder en idealisk plattform för mobil underhållning, sociala nätverk och användning i företagandet, såsom på utvecklade marknader."

Under tiden kommer mogna marknader, såsom Japan, Storbritannien och USA, uppleva en fortsatt tillväxt i användningen av smartmobiler, men volymerna kommer inte att hänga med i ökningstakten på tillväxtmarknaderna.

Samtidigt finns det utmaningar också på tillväxtmarknaderna. Investeringen och den totala kostnaden för att äga en smartmobil är fortfarande ett hinder för många potentiella köpare. Detta faktum erkändes av ett antal av branschchefer vid det senaste Mobile World Congress i Barcelona, som betonade behovet av billiga apparater –. med ett pris så lågt som under 50 USD – för att sporra en bredare användning. Ett annat hinder är den månatliga kostnaden och mobiloperatörerna kommer att behöva införa mer kreativa subventioner, enligt IDC.

Country-Level Smartphone Market Share for 2011, 2012, and 2016
(Based on shipments)

Country

2011 Market Share

2012 Market Share

2016 Market Share

PRC

18.2%

20.7%

20.2%

USA

21.3%

20.6%

15.3%

India

2.2%

2.9%

9.3%

Brazil

1.8%

2.3%

4.7%

United Kingdom

5.3%

4.5%

3.7%

Others

51.2%

48.9%

46.8%

Total

100.0%

100.0%

100.0%

Källa: IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker, March 2012

Comments are closed.