Ny innovationsmodell för life science

På uppdrag av regeringen satsar Vinnova på att utarbeta en ny modell där innovationer i etablerade företag ska kunna användas för att skapa nya tillväxtföretag inom life science. Nu inleds en pilotsatsning i samarbete med AstraZeneca.

09vinnova01
Foto: Dan Holmqvist

Den nya modellen ska göra det möjligt att blåsa liv i projekt och innovationer som etablerade företag av olika skäl valt att inte kommersialisera, men som bedöms ha så stort värde att de kan utgöra grund för nya företag och därigenom nya arbetstillfällen.
Uppdraget, som är en del av regeringens samverkansprogram för life science, är uppdelat i två faser och löper över 12 månader. Den första fasen handlar om att etablera ramverk och processer. I projektets nästa fas planeras en pilotsatsning för att säkerställa modellens relevans och attraktivitet, som innefattar samfinansiering av svenska och internationella investerare.
AstraZeneca bidrar med två projekt i pilotsatsningen, som ska användas för att validera innovationsmodellen. Tanken är att modellen i framtiden ska kunna tillämpas av andra större företag, även i andra branscher.
Satsningen har en total budget på 19 miljoner kronor, varav Vinnova går in med 10 miljoner. Resterande finansiering står AstraZeneca och investerarna för.
– För att möta samhällsutmaningar inom hälsoområdet är det viktigt att bra idéer får förutsättningar att utvecklas och komma till nytta i samhället. Vi ser fram emot samarbetet med industrin och med svenska och internationella investerare för att utveckla en nyskapande innovationsmodell som återvinner bra idéer och stärker Sveriges konkurrenskraft genom spännande nytt företagande, säger Jenni Nordborg, direktör och avdelningschef hälsa på Vinnova.
– I ett företag som AstraZeneca bygger hela affärsidén på att skapa värden ur innovationsprocesser. Vi är stolta att samverka med Vinnova i detta uppdrag och att kunna dela med oss av våra kunskaper, erfarenheter och projekt för att bygga upp en modell som ska bidra till bättre hälsa samt stärka Sveriges position inom forskning, utveckling och internationell konkurrenskraft, säger Magnus Björsne, vd för AstraZenecas BioVentureHub.

Comments are closed.