Karl-Gustav Ramström ny VD för Prevas AB

Karl-Gustav Ramström har utsetts till ny VD för Prevas och kommer att tillträda senast den 1 april 2013.

 

Karl-Gustav Ramström kommer närmast ifrån SSAB som Executive Vice President och Chief Technical Officer och har tidigare haft flera ledande chefsbefattningar inom ABB-koncernen. I mars 2011 valdes han in i styrelsen för Prevas AB och han tar nu över efter Mats Lundberg, som lämnar befattningen av hälsoskäl.
– Jag vill först rikta ett stort tack till Mats Lundberg för det gedigna och engagerande arbete han lagt ned på att utveckla Prevas, säger Göran Lundin styrelseordförande för Prevas AB. Mats Lundberg var från 2007 fram till 2011, samt delar av 2012, VD för Prevas. På grund av sjukdom har Mats tyvärr varit tvungen att kliva åt sidan och styrelsen är mycket glad över att Ramström har tackat ja till VD-rollen och att han vill ta sig an utmaningen att vidareutveckla och specialisera Prevas inom nischade teknikområden med stort fokus på lönsamhet.
– Jag ser fram emot att vidareutveckla Prevas verksamhet och tror att min bakgrund inom avancerad produktutveckling och industriautomation kommer väl till pass, säger Karl-Gustav Ramström.

Comments are closed.