Sällsynta jordartsmetaller från Gränna

I Norra Kärr, ca 8 km nordost om  Gränna, kan man komma att bryta sällsynta jordartsmetaller. I år kommer en ansökan att behandlas av Bergsstaten, inkommen av Tasmet AB, dotterbolag till det kanadensiska bolaget Tasman Metals Ltd.

Sällsynta jordartsmetaller, på engelska ”Rare Earth Elements” (REE) eller ”Rare Earth Metals” (REM), används exempelvis i starka permanentmagneter (Rare Earth magnets), lasrar, glas med högt brytningsindex, luminiscens och i flera militära applikationer. Namnet sällsynta jordartsmetaller ger intryck av att det är fråga om ovanliga ämnen, men så är det inte. Dock har Kina skaffat sig näst intill monopol på vissa viktiga ämnen genom prisdumpning och försök att köpa gruvor i australien och Kanada, som dock avvärjdes av respektive lands regeringar.
Metoderna att återvinna sällsynta jordartsmetaller är dyra att genomföra. Det är svårt att raffinera blandningarna av dessa metallers oxider till ren metall.
Sällsynta jordartsmetaller är yttrium, ytterbium, lantan, neodym, dysprosium, europium, gandolium, terbium, erbium m fl.
Elbilar kräver effektiva elmotorer, vars permanentmagneter behöver sällsynta jordartsmetaller som neodym, praseodym eller dysprosium. Därför har dessa ämnen blivit strategiskt mycket viktiga.
Världens fjärde största fyndighet ligger i Norra Kärr, nordöst om Gränna där Tasmet AB nu söker tillstånd att bryta. Företaget har också provborrat, med gott resultat, i orten Olserum nära Västervik i Småland.

 

Comments are closed.