KAMIC Group köper Robotteknik Automation Vetlanda

KAMIC Group AB har förvärvat samtliga aktier i Robotteknik Automation Vetlanda AB. Säljare är bolagets grundare och VD Jussi Lehikoinen.

Robotteknik Automation Vetlanda AB (Robotteknik) bildades 1998 och bolaget har sedan dess byggt upp en djup expertkunskap inom industriautomation. Robotteknik programmerar och installerar kompletta robotceller och är i Sverige generalagent för robotar från Hyundai och Denso samt för vision-baserade matningssystem från Eyefeeder. Robotteknik erbjuder även service- och konstruktionstjänster för såväl kompletta anläggningar som enskilda robotar. Bolaget har 12 anställda och en årlig försäljning på cirka 40 miljoner kronor.
– Robotteknik har genom sina kunniga medarbetare nästan 100 års samlad erfarenhet av att projektera, bygga, installera och programmera olika typer av robotceller för exempelvis svetsning och materialhantering. Man jobbar nära sina kunder och leverantörer och strävar hela tiden efter att ligga i framkant av den tekniska utvecklingen. Som ny ägare kommer vi inom KAMIC Group att stödja Robotteknik med kunskap, kontakter och organisatorisk support så att Jussi och hans medarbetare kan fokusera än mer på det de är bäst på, säger Fredrik Celsing, VD och koncernchef för KAMIC Group.
Den tidigare ägaren och verkställande direktören i Robotteknik, Jussi Lehikoinen, kommer fortsätta att leda bolaget som framöver kommer att ingå i KAMIC Groups affärsområde Production Technology.

Comments are closed.