Kompetenslyft för tillverkningsindustrin

Mälardalens högskola beviljas upp till 42 miljoner kronor av KK-stiftelsen för att tillsammans med Jönköping University erbjuda näringslivet flexibla kurser inom innovation och produktrealisering under fyra år.

— För oss är det viktigt att hela tiden rusta vår personal för att klara våra kunders krav och att vara konkurrenskraftig över tid, säger Dennis Helfridsson, VD på ABB Robotics i Sverige. Detta är ett utmärkt initiativ och blir ett viktigt verktyg för att utveckla och behålla personal.
ABB Robotics är ett av flera medverkande företagen som säkerställer att innehållet i kurserna är i linje med produktionsindustrins reella behov och kompetensutmaningar. Syftet med KK-stiftelsens expertkompetensprojekt Professional Education for Manufacturing Innovation (Premium) är att etablera ett nationellt utbildningsprogram med visionen att ge nyckelpersoner inom tillverkningsindustrin, såväl nationellt som regionalt, ett kompetenslyft inom kunskapsintensiv och innovativ produktionsutveckling.
Förutom ABB medverkar redan nu bland annat Assa Abloy, AstraZeneca, Volvo CE, Bombardier, Husqvarna, Saab, Scania, samt flera branschorganisationer.
– På Husqvarna utvecklar vi världsledande produkter och tjänster, och det kräver att vi hela tiden utvecklar vår kunskap inom produktutveckling, tillverkning, och hela kedjan från leverantör till slutkund, säger Johan Jakobsson, Senior Manager – Supply Chain Development på Husqvarna Group. Robotisering, digitalisering, och livslångt lärande är en naturlig del av detta. Därför är Premium en perfekt match för oss på Husqvarna.
Premium kommer att ha fyra fokusområden, och lärosätena kommer att erbjuda flera olika nätbaserade och flexibla kurser inom varje område:
* Industri 4.0
* Effektiv utveckling – Processer och metoder för produktionsutveckling
* Flexibel och förändringsbar produktion
* Hållbar produktion
Totalt omfattar kurserna 75 högskolepoäng.
– Rätt kompetens är avgörande för företagens överlevnad och Sveriges konkurrenskraft, säger Eva Schelin, vd på Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, KK-stiftelsen. Grunden för Premiums utveckling av kurser kommer från behovet av ny kompetens inom industrin till följd av den snabba teknikutvecklingen, och kopplas till starka forskningsmiljöer på Mälardalens högskola och Jönköping University. Därmed skapas en länk mellan forskning, utbildning och nytta för företagen.
Detta är det sjunde Expertkompetensprogrammet i full produktion som KK-stiftelsen beviljar medel till. Tidigare program har varit Professionell masterutbildning i mjukvaruutveckling (Mälardalens högskola); Expertkompetens för hållbart träbyggande (Linnéuniversitetet); Sociala medier och webbteknologier för innovation och tillväxt (Linnéuniversitetet); Diagnos på distans – online engineering på mastersnivå (Blekinge tekniska högskola); Gjuterimagistern 3.0 (Jönköping University); samt Expert i produktionsteknik (Högskolan Väst). Hittills har tusentals elever gått på de olika kurserna.

Comments are closed.