Kamic fullföljer köp av Elektronikgruppen

Med mer än 90 procent av aktierna får nu Kamic möjlighet att helt överta Elektronikgruppen.

Det var den 22 juni som Kamic Electronics gick ut offentligt med ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Elektronikgruppen att överlåta samtliga A- och B-aktier i elektronikgruppen till Kamic Electronics.
När köpet genomförs kommer samtliga A- och B-aktier som tillhör Kenneth Lindqvist, med närstående, och Thomas Wernhoff att överföras till Kamic Electronics, motsvarande 37,1 procent av aktiekapitalet. Enligt ingångna optionsavtal kommer Kamic Electronics därmed att utnyttja sin rätt att av överta ca 1,5 procent av aktiekapitalet i Elektronikgruppen. Därmed äger Kamic Electronics motsvarande 96,3 procent av aktiekapitalet.
Moderbolaget i Kamic-koncernen ägs till 100 procent av Kenneth Lindqvist.
Redovisning av likvid för aktierna, för dem som har accepterat erbjudandet påbörjas den 19 augusti. För att möjliggöra deltagande i erbjudandet för de aktieägare som ännu inte har accepterat erbjudandet förlängs acceptperioden till den 2 september 2011, klockan 17:00.  Redovisningen av denna likvid påbörjas den 8 september.
Eftersom Kamic Electronics innehar mer än 90 procent av aktierna i elektronikgruppen avser företaget att begära tvångsinlösen av resterande aktier i elektronikgruppen. Dessutom är avsikten att Elektronikgruppens aktier skall avnoteras från Nasdaq OMX Stockholm.

 

Comments are closed.