Kameramodul för visionssystem

National Instruments lanserar en miljötålig och kompakt kameramodul för visionsystem baserade på USB 3.0. Modulen har en fyrkärnig Intel Atom-processor, kameraportar med USB 3.0 och FPGA-stödd I/O.

NI CVS-1459RT programmeras antingen via LabVIEW eller Vision Builder for Automated Inspection (AI). Användaren har även alternativet att använda LabVIEW FPGA för att ytterligare kunna skräddarsy de FPGA-stödda in- och utgångarna, liksom för att på ett effektivt sätt synkronisera resultat från kameran med andra delar i ett industriellt system som enkodrar och närvarosensorer.
Kameramodulen baseras på hårdvaruplattformen LabVIEW reconfigurable I/O (RIO), som är en del av NI:s plattform för grafisk systemkonstruktion. Den utgör ett modernt sätt att konstruera, prototypa och sedan implementera inbyggda system för övervakning och styrning. Den grafiska programmeringsmiljön kompletteras av standardiserad hårdvara vilket dramatiskt förenklar arbetet för konstruktörerna som kan kombinera kraftfulla visionverktyg, in- och utgångar, industriell kommunikation, loggning av data och operatörsgränssnitt (HMI) i en och samma miljö.
Modulen klarar industriella tillämpningar upp till 55 ºC, kameragränssnittet har hög bandbredd via dubbla USB 3.0-portar och modulen har hög beräkningskraft med hjälp av en fyrkärnig Intel Atom-processor och 64-bits NI Linux Real-Time OS.

Comments are closed.