Kabelförluster kompenseras utan extra sensortråd

För att kompensera för kabelförluster brukar man känna av spänningen direkt på förbrukningsstället, vilket kräver en extra ledning.  Linear Technology har utvecklat en regulatorkrets som internt kompenserar för kabelförluster. Hur fungerar det? Rena mystiken?

LT6110 är en regulator som kan kompensera för flera volts spänningsfall i matningsledningen mot förbrukaren. Den arbetar med matningsspänningar mellan 2 V och 50 V och passar att använda exempelvis för högeffekts-USB, power over ethernet (PoE) , instrumentering och industritillämpningar. I många fall kan man då spara pengar genom att inte behöva dra en extra ledning för att känna av spänningen lokalt.
Kretsen känner alltså av kabelförlusterna och kompenserar för dessa.  Det låter som magi.
Men hur fungerar det då?
LT6110 mäter belastningsströmmen genom en resistor och matar in ström i den befintliga regulatorns återkopplingsslinga för att höja utspänningen. Kretsen är konstruerad för att arbeta tillsammans med vanliga kretsar med återmatning av spänning, men även tillsammans med nya strömkällereferenser som LT3080. För belastningsströmmar lägre än 3 A förenklas konstruktionen av den inbyggda 20 mohms avkännande resistorn.  Tack vare stor bandbredd kompenseras snabba transienter för belastningsändringar och i de flesta fall kommer besparingar i ledningsdragning att kompensera för kostnaden av LT6110. Priserna startar på 1,29 dollar i 1000-kvantiteter.
Kretsen ryms i en 2×2 mm DFN-kapsel eller en 1 mm hög ThinSOT.

 

Comments are closed.