Jörgen Carlsson blir vvd i Saven Hitech

Saven Hitech AB, en av Sveriges ledande embedded- och industridatorleverantörer förstärker organisationen med Jörgen Carlsson som vice vd från och med 1 september. Saven Hitech har också anställt Bob Jacobi 56 år, som regionchef för södra Sverige.

Jörgen Carlsson 44 år, blir ny delägare och vice vd i Saven Hitech AB. Han får huvudansvar för den internationella verksamheten, partners och finansiering.
Jörgen har en lång erfarenhet av elektronik- och embeddedindustrin och har haft högre, ledande befattningar inom koncerner som Data Respons, Arrow och Bergman & Beving. Jörgen har även en framgångsrik entreprenörsbakgrund med verksamheter som Memstore, Chargestorm och Data Visual.
Bo Holmgren kvarstår som vd i Saven Hitech AB, med huvudfokus på att vidareutveckla företagets svenska verksamhet.

– Vi har en stark tro på embeddedmarknaden och med rekryteringen av Jörgen förstärker vi organisationen med vitala kärnkompetenser och ett mycket starkt industriellt nätverk. Vi säkerställer även ett långsiktigt ledarskap med en erkänt stark ledare, kommenterar Bo Holmgren.
Rekrytering av Jörgen förstärker Saven Hitechs vision, att vara den ledande leverantören av embedded-system i Norden 2014.
– Visionen ska uppnås genom tekniskt ledarskap, hög kvalitet, konkurrensstyrka och att konstant leverera över kundernas förväntan, säger Bo Holmgren.
– Jag har under en tid följt Saven Hitech och imponerats av företagets tekniska kompetens och dess förmåga att leverera konkurrenskraftiga lösningar enligt kundernas behov. Den recession som drabbade elektronikindustrin under 2009 tvingade fram en konsolidering av embeddedmarknaden med allt högre kundkrav på helhetslösningar. Detta främjar i hög grad Saven Hitech och ger stora möjligheter för framtiden. Enligt min mening är Saven Hitech det bolag som är bäst positionerat på embedded-marknaden. Vår målsättning, att vara nummer 1 på embedded-lösningar, är definitivt realistiskt, säger Jörgen Carlsson.
Saven Hitech grundades 1996 och är idag en renodlad leverantör av industridatorer och embedded-lösningar med hög kompetens inom såväl hård- och mjukvara, som mekanik. Företaget kombinerar standardteknologi från ledande partners med kundanpassade lösningar. Integration, produktion och test görs vid Saven Hitechs teknologicenter i Täby.
Saven Hitech AB har även anställt Bob Jacobi 56 år som regionchef för Södra Sverige. Han tillträdde den 9 augusti 2010-08-09.
Bob Jacobi har mer än 25 års erfarenhet inom elektronikindustrin. Bob har arbetat åtta år på Beijers Electronics och kommer närmast från egen verksamhet.
– Rekryteringen av Bob förstärker ytterligare vår position i södra Sverige. Han har lång erfarenhet och hög kompetens inom Automationsområdet, kommenterar Bo Holmgren.
Jörgen Carlsson 44 år, blir ny delägare och vice vd i Saven Hitech AB. Han får huvudansvar för den internationella verksamheten, partners och finansiering.
Jörgen har en lång erfarenhet av elektronik- och embeddedindustrin och har haft högre, ledande befattningar inom koncerner som Data Respons, Arrow och Bergman & Beving. Jörgen har även en framgångsrik entreprenörsbakgrund med verksamheter som Memstore, Chargestorm och Data Visual.
Bo Holmgren kvarstår som vd i Saven Hitech AB, med huvudfokus på att vidareutveckla företagets svenska verksamhet.
– Vi har en stark tro på embeddedmarknaden och med rekryteringen av Jörgen förstärker vi organisationen med vitala kärnkompetenser och ett mycket starkt industriellt nätverk. Vi säkerställer även ett långsiktigt ledarskap med en erkänt stark ledare, kommenterar Bo Holmgren.
Rekrytering av Jörgen förstärker Saven Hitechs vision, att vara den ledande leverantören av embedded-system i Norden 2014.
– Visionen ska uppnås genom tekniskt ledarskap, hög kvalitet, konkurrensstyrka och att konstant leverera över kundernas förväntan, säger Bo Holmgren.
– Jag har under en tid följt Saven Hitech och imponerats av företagets tekniska kompetens och dess förmåga att leverera konkurrenskraftiga lösningar enligt kundernas behov. Den recession som drabbade elektronikindustrin under 2009 tvingade fram en konsolidering av embeddedmarknaden med allt högre kundkrav på helhetslösningar. Detta främjar i hög grad Saven Hitech och ger stora möjligheter för framtiden. Enligt min mening är Saven Hitech det bolag som är bäst positionerat på embedded-marknaden. Vår målsättning, att vara nummer 1 på embedded-lösningar, är definitivt realistiskt, säger Jörgen Carlsson.
Saven Hitech grundades 1996 och är idag en renodlad leverantör av industridatorer och embedded-lösningar med hög kompetens inom såväl hård- och mjukvara, som mekanik. Företaget kombinerar standardteknologi från ledande partners med kundanpassade lösningar. Integration, produktion och test görs vid Saven Hitechs teknologicenter i Täby.

Saven Hitech AB har även anställt Bob Jacobi 56 år som regionchef för Södra Sverige. Han tillträdde den 9 augusti 2010-08-09.
Bob Jacobi har mer än 25 års erfarenhet inom elektronikindustrin. Bob har arbetat åtta år på Beijers Electronics och kommer närmast från egen verksamhet.
– Rekryteringen av Bob förstärker ytterligare vår position i södra Sverige. Han har lång erfarenhet och hög kompetens inom Automationsområdet, kommenterar Bo Holmgren.

Comments are closed.