Bra tillväxt men oroande ordermönster

IDEAs trendsiffror avseende DTAM (Distributor Total Available Market) för kvartal 2 indikerar att europeiska distributörer av elektronikkomponenter upplever en betydande, sekvensiell tillväxt avseende både orderingång och fakturering. Ett ovanligt ordermönster oroar dock.

Som kommentar till sammanställningen för kvartal 2 säger International Distribution of Electronics Association (IDEA):s vp Adam Fletcher att marknaden för elektronikkomponenter i Europa fortsätter att växa fortare än "historiska trender" och fortare än de prognoser som har lämnats av IDEA och andra prognosorgan, men kommer troligtvis att stabiliseras under det andra halvåret i år. Adam Fletcher är dock oroad över kundernas uppenbart ovanliga beställningsmönster som snedvrider siffrorna för orderingången.

"Orderingången inom de europeiska halvledaresektorn och den passiva komponentsektorn är nästan dubbelt så stor i jämförelse med elektromekanik och andra produktsektorer", säger Adam fletcher. "När jag ser att bokningarna av halvledare öka med 96 procent medan faktureringen endast ökar med 57 procent börjar alarmklockorna ringa".

Orderingången (Net Sales Orders Entered) under Q2 2010 ökade med 5,8 procent jämfört med föregående kvartal och med 78,1 procent jämfört med samma kvartal i fjol. (Sektorspecifikt. Q2, 2010 jämfört med Q2, 2009: Halvledare + 96,9%, Passiva komp. +61,9%, elektromekanik och andra komp. +36%).

Faktureringen (Net Sales Invoiced less Credits) under Q2, 2010 jämfört med Q2 2009 ökade med 5,9 procent jämfört med föregående kvartal och med 47,6 procent jämfört med samma kvartal i fjol. (Sektorspecifikt. Q2, 2010 jämfört med Q2, 2009: Halvledare + 57,4%, Passiva komp. 38,1%, elektromekanik och andra komp. 25,1%).

Order-till-fakturering (Book-to-Bill) förhållandet var för Q2 2010 1,16:1. En minskning från förra kvartalets 1,18:1.

Comments are closed.