Jordbävning sänker kvartalsresultat

Renesas publicerar sin prognos för kvartalet som slutar 30 juni. Jordbävningen i Kumamoto i mitten av april gav stora förluster och kvartalsresultatet blir därför betydligt sämre än för samma period förra året.

Den totala försäljningen för kvartalet väntas uppgå till 145 000 yen, vilket bara är ungefär 19 procent sämre än samma period förra året. Men påverkan på resultatet är betydligt större. Förra årets vinst på drygt 32 miljarder yen minskas till 10 miljarder yen och den nettovinst som kommer aktieägarna till del minskar från knappt 30 miljarder yen till bara 1 miljard. Vinsten per aktie blir bara 0,6 yen, jämfört med 17,92 yen samma period förra året.
Fabriken i Kawashiri och en del underleverantörer skadades i jordbävningen och Renesas räknar med missade affärer på ca 14 miljarder yen och 8 miljarder i förluster på grund av uppehåll i produktionen. Gruppen förväntar sig också en rekordförlust på 8 miljarder yen på grund av nedstängningen och lägre produktionstakt, kombinerat med reparation av byggnader och produktionsutrustning.

Comments are closed.