Sju nya ledamöter invalda i IVA

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, valde vid den senaste akademisammankomsten in sju nya ledamöter: Carina Edblad som är vd för Thomas Betong, professorn vid Lunds universitet Hans Hanson, Malmös stadsbyggnadsdirektör Christer Larsson, professorn och IFNs vice vd Lars Persson, Interactive Institutes vd Anette Novak, KTH-professorn och Digitaliseringskommissionens ordförande Jan Gulliksen samt RUAG Space ABs Senior Vice President Folke Brundin.


Från vänster: Anette Novak, Carina Edblad, Christer Larsson, Folke Brundin, Hans Hanson, Jan Gulliksen och Lars Persson

– Akademien välkomnar dessa nya ledamöter som arbetar med banbrytande och branschöverskridande ny forskning, design och innovation, säger IVAs vd, professor Björn O. Nilsson. Jag gläds då IVA kommer att stärkas och kunna utvecklas ytterligare genom dessa nya inval.
De nya ledamöterna är:

Carina Edblad, vd Thomas Betong, född 1963, väljs in i IVAs avdelning för Samhällsbyggnad. Edblad utbildade sig till civilingenjör i Väg- och vattenbyggnad vid Chalmers. Hon verkade därefter vid Skanska i 25 år, bland annat som produktions- och projektchef, distriktschef, regionchef och därefter inköpsdirektör för Skanska Sverige tillika styrelseordförande i Skanska Maskin. 2006 gick Edblad Top Executive Program vid IMD i Schweiz, och 2011 rekryterades hon som vd för Thomas Betong. Edblad är styrelseledamot i Hifab och NCC samt Svensk Betong, där hon även är ordförande i Hållbarhetsutskottet.

Hans Hanson, professor, Lunds universitet, född 1952, väljs in i IVAs avdelning för Samhällsbyggnad. Hanson utbildade sig till civilingenjör vid Lunds tekniska högskola (LTH) och disputerade 1987 i teknisk vattenresurslära där. Sedan 2000 är han professor i samma ämne vid LTH. Han har sedan dess bland annat arbetat med den amerikanska arméns forskningscenter för att se hur kustområden påverkas av klimatförändringarna. 1989 mottog Hanson Sigge Thernwalls Stora Byggpris, 2001 The Florida Shore & Beach Preservation Association Engineering Award, 2014 guldmedalj av HM Konungen Carl XVI Gustaf och 2015 Föreningen Vattens Vattenpris. Han medverkade 1994 till skapandet av Erosionsskadecentrum och arrangerade 1986 Sveriges första erosionskonferens samt 1989 Sveriges första kustklimatkonferens.

Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör vid Malmö stad, född 1952, väljs in i IVAs avdelning för Samhällsbyggnad. Han är utbildad arkitekt från LTH med vidareutbildning från Konsthögskolans arkitektskola i Stockholm. Han började som arkitekt på Thurfjell arkitektkontor och utsågs senare till vd för Contekton Arkitekter i Göteborg. Han har varit särskild utredare för Sveriges regering för att formulera en ny politik inom arkitektur, form och design, och suttit i Malmö stads kommission för ett socialt hållbart Malmö. Larsson har även arbetat med den välkända bostadsmässan Bo01 i Malmö. Han har varit ledamot i flera juryer för stadsbyggnadstävlingar såsom för Kirunas nya stadsplan och som utvärderare av japanska ekosatsningar. Han är idag stadsbyggnadsdirektör i Malmö stad samt ordförande i Nordic City Network, en tankesmedja för nordisk stadsutveckling.

Lars Persson, professor, vice vd, Institutet för Näringslivsforskning (IFN), född 1966, väljs in i IVAs avdelning för Ekonomi. Lars Persson disputerade i nationalekonomi vid Stockholms universitet år 1998. År 2004 utnämndes han till docent vid samma lärosäte och år 2012 utsågs han till adjungerad professor vid Lunds universitet. Sedan år 2000 är han vice vd för Institutet för Näringslivsforskning (IFN). Han är affilierad med CESifo (Center for Economic Studies) vid Münchens universitet och CEPR (Centre for Economic Policy Research) i London. Han har varit gästprofessor vid European University Institute i Florens och Purdue University, USA. Utöver en omfattande produktion i vetenskapliga tidskrifter har han varit aktiv i flera näringslivspolitiska utredningar.

Anette Novak, vd, Interactive Institute Swedish ICT, född 1967, väljs in i IVAs avdelning för Informationsteknik.Anette Novak har examen i journalistik från Journalisthögskolan i Stockholm år 1987. Hon har även studerat franska, kultur och politik vid Sorbonneuniversitetet i Paris med examen 1991. Mellan 2009 och 2012 var Novak chefredaktör på tidningen Norran i Skellefteå. Hon har även drivit konsultverksamhet inriktad på förändringsprocesser inom medieområdet. Novak är sedan 2013 vd för forskningsinstitutet Interactive Institute Swedish ICT. I mars 2015 utsågs Anette Novak dessutom till regeringens särskilda mediepolitiska utredare.

Jan Gulliksen, professor, KTH, född 1965, väljs in i IVAs avdelning för Informationsteknik. Gulliksen är civilingenjör i teknisk fysik från Uppsala universitet 1991 och disputerade i systemanalys vid samma universitet 1996. Han utnämndes till professor i Människa-Datorinteraktion vid Uppsala universitet 2005 och rekryterades till professor i samma ämne vid KTH 2009. Han är dekan vid Skolan för Datavetenskap och Kommunikation och medlem av KTHs ledningsgrupp sedan 2011. Gulliksen är också ordförande för regeringens Digitaliseringskommission och utnämndes till Digital Champion of Sweden 2012. Han är initiativtagare och ordförande för den internationella konferensen NordiCHI och styrelseordförande för Gulliksen Consulting AB.

Folke Brundin, Director, Marketing & Sales, RUAG Space AB, född 1963, väljs in i IVAs avdelning för Elektroteknik. Han utbildade sig till civilingenjör på Chalmers E-linje 1987. Brundin började 1988 arbeta med inbyggd rymdelektronik vid Saab Ericsson Space AB. 1990-1997 var han tekniskt ansvarig för Saab Ericsson Spaces rymddatorer och elektronik vid flera europeiska satellitprojekt. 1997-2000 var Brundin Managing Director för – och 20000-2008 styrelseledamot i – Austrian Aerospace. År 2000 blev Brundin marknadsdirektör vid Saab Ericsson Space och 2002-2004 var han direkt ansvarig för Saab Ericsson Spaces mikrovågs- och datorsystemprojekt. Saab Ericsson Space köptes 2008 av schweiziska RUAG Aerospace och Brundin är idag Director, Marketing & Sales, där.

Comments are closed.