Jöran Hägglund invigde S.E.E.

Statsekreterare Jöran Hägglund framhävde att elektronik är ett prioriterat område när det gäller regeringens satsning på forskning och utveckling.

Maria Månsson, ordf i Branschorganisationen Svensk Elektronik och Jöran Hägglund invigde S.E.E. 2010.

Underleverantöerna spelar en nyckelroll i den framtida utvecklingen av den svenska industrin. Det slog Jöran Hägglund fast i sitt anförande under invigningen av S.E.E. på Stockholmsmässan. Han pekade då ut ett antal viktiga behov:
* Satsning på forskning och utveckling.
* Det gäller att få utländska företag att etablera sig i Sverige.
* Det gäller också att verka för att Svenska företag inte flyttar utomlands.
* KTH blir en viktig nod för innovationer inom IT och energifrågor i Europa.
* Sverige måste ha ett bra företagsklimat.
* Kompetensförsörjningen är viktig för att vi skall kunna behålla och utveckla våra industrier.
Jöran Hägglund tog också upp vikten  av åtgärder inför de utmaningar vi står inför där svensk kunskap efterfrågas från hela världen. I fokus ligger energieffektivitet, smarta, tekniska lösningar och en planering för en hållbar utveckling.
Han sammanfattade elektronikbranschen som bransch som i hög grad står för transferering av ny teknik inom olika discipliner.

Comments are closed.