ACTE och Enea i samarbete

Med hårdvara från ACTE och mjukvara från Enea kan företagen tillsammans erbjuda kunden heltäckande lösningar.

ACTE och Enea har beslutat sig för att samarbeta.
– Tack vare samarbetet kan vi erbjuda våra gemensamma kunder en komplett lösning, säger Erik Netz, Enea.
Med företagets tjänst ”Linuxakuten” får även nya företag möjligheter att snabbt starta upp Linuxprojekt.
– Nu kan vi erbjuda lösningar till idéer från våra kunder som vi tidigare inte har kunnat realisera, säger Gunnar Bygdén, Acte. Det blir också lättare att genomföra projekt eftersom svårigheter kan visa sig i projektet. Tack vare att hård- och mjukvara kan utformas tillsammans kan vi också undvika den tidspress som tidigare kunde uppstå.
– Test och verifiering kan också effektiviseras, förklarar Erik Netz.

 

Comments are closed.