JLT klarar Navis Ready

Svenska JLT Mobile Computers, har gått med i Navis Ready-programmet och kommer validera sina fordonsmonterade stryktåliga datorer för Navis N4 terminaldriftsystem. Validering av datorerna förväntas vara genomförd inom en snar framtid.

 

Navis Ready-programmet är ett valideringsprogram för leverantörer av olika datorprodukter avsedda att fungera i en marin containerterminalmiljö. Produkter som valideras som Navis Ready har testats i en simulerad miljö för att säkerställa att specifika funktioner integrerats effektivt med en viss revision av Navis N4-terminaldriftsystem (TOS).
JLT:s mobila datorer används redan i stor utsträckning i denna miljö och genom att validera produkterna under i Navis Ready försäkras både befintliga och framtida kunder en trygghet om att maskin- och programvaran utvecklats för att fungera tillsammans och genomgått oberoende validering.
Vare sig det gäller att följa lasten i en hamn eller att automatisera processer och funktioner är kraven på datormaskinvara och den trådlösa kommunikationen i ett hamnområde väsentligt högre än för normala driftsmiljöer. Validering och godkännande enligt Navis Ready-programmet visar att datorerna uppfyller och överträffar dessa krav.
– Vi ser ett ökande antal kunder inom hamnsegmentet som använder våra stryktåliga datorer, säger Per Holmberg, VD för JLT Mobile Computers. Genom samarbetet med Navis, vars terminaldriftsystem används av världens ledande operatörer av containerterminaler, säkerställer vi att våra lösningar uppfyller kraven från Navis Ready. Det ökar tryggheten hos våra kunder.
JLT deltar och ställer ut på Navis World-konferensen i San Francisco, den 29 mars till 1 april, där världens ledande operatörer och experter inom området marina containerterminaler samlas.

Comments are closed.