Jet-dispensering på MY600

På Productronica i München, den 11-13 november, visar Mycronic så kallad jet-dispensering på den befintliga plattformen MY600. Dispenseringen sker med hög hastighet och hög precision.

Mycronics affärsområde Ytmontering erbjuder flexibla produktionslösningar för elektroniktillverkning. Produkterbjudandet omfattar produktionsutrustning för applicering av lodpasta på kretskort, robotar för montering av elektroniska komponenter på kretskort, automatiserade lagringslösningar och mjukvara.
Mycronic utökar nu återigen användningsområdet för MY600, som är en mångsidig plattform för applicering av lodpasta. Den nya utökade förmågan till jet-dispensering möjliggör förbättrad produktivitet vid dispensering av ett brett spektrum av vätskor. Teknologin är väl lämpad för flera tillämpningar inom ytmonterings- och halvledarindustrin. Några exempel är inneslutning av halvledarchip, utfyllnad av kaviteter och applicering av ledande lim.
Som dispenseringsutrustning når MY600 mikrometerprecision samtidigt som den uppnår 2 till 10 gånger högre hastighet jämfört med traditionell dispenseringsutrustning, beroende på tillämpning.
Den nya funktionen för jet-dispensering, på MY600JD, kommer enligt planerna att finnas tillgänglig under första halvåret 2016. Den uppges vara 2 – 10 gånger snabbare än traditionella dispensorer.

 

Comments are closed.