Jan Frykhammar ny finansdirektör för Ericsson

Ericssons blivande VD Hans Vestberg har utsett Jan Frykhammar till finansdirektör från 1 november 2009. Han blir också vice vd från 1 januari 2010.

 

Sedan den 1 januari 2008 har Jan Frykhammar varit chef för affärsområdet Global Services och medlem av koncernledningen. Han kommer att kvarstå som chef för Global Services till dess att en efterträdare utsetts.
Jan Frykhammar, född 1965, började på Ericsson 1991 efter att ha tagit en civilekonomexamen i företagsekonomi och nationalekonomi vid Uppsala Universitet.
Hans Vestberg tar över rollen som vd och koncernchef den 1 januari 2010 från Carl-Henric Svanberg, som från samma datum blir styrelseordförande för petroleumkoncernen BP.

 

 

Comments are closed.