Intelligent komponentplacering

På S.E.E. visar GATEline CircuitSpace, från EMA Design Automation Inc., en ny produkt för intelligent komponentplacering och återanvändning av konstruktionsdata.

CircuitSpace reducerar tiden det tar att manuellt placera komponenterna på kretskortet genom att använda en kraftfull autoklusterfunktion. Information om vilka komponenter i konstruktionen som hör ihop hämtas från schemat till ett kluster och placeras sedan tillsammans. Klustren kan sedan sparas för återanvändning innehållande nätinformation, placering och ledningsdragning. En annan funktion är den dubbelriktade cross-probe-möjligheten mellan layout och schema som kan vara i PDF-format.
CircuitSpace är helt integrerat i Cadence Allegro PCB Editor och OrCAD PCB Editor. Efter installation dyker en ny meny upp i användargränssnitten i respektive editor. Alla ändringar i databasen läggs in i de normala databaserna varför ingen översättning eller synkronisering behövs.
– CircuitSpace är ytterligare en produkt, i likhet med nyligen annonserade Aldec Active HDL, som kompletterar våra nuvarande produkter och ger våra kunder möjlighet att skaffa mer funktionalitet för att höja produktiviteten, säger Hans Lundberg på GATEline. Cadence skalbarhet mellan OrCAD och Allegro gör att vi kan erbjuda ett så kraftfullt verktyg till alla våra användare oavsett vilket Cadence-verktyg de använder.

Comments are closed.