Israels ekonomiska tillväxt ökar med stormsteg

Investmentbanken Morgan Stanley höjer landets tillväxtprognos och Israel har skrivit hightech-avtal med Indien.

Den amerikanska investmentbanken Morgan Stanley höjer sin tillväxtprognos för Israel för perioden 2010-2011; bland annat anser man att den svagare shekeln stärker exportmöjligheterna. Den tidigare BNP-växtprognosen låg på 3,7 % för 2010 och 3,2 % för 2011. Nu höjer man alltså prognoserna till 4,0 % för 2010 och 3,8 % för 2011.

Morgan Stanley anser vidare att styrräntan kommer ligga på 2,25 % vid slutet av 2010 och att inflationen hamnar på 2 %, rapporterar Globes Online, 8 juni 2010.
 
Den israeliska branschorganisationen The High Tech Industry Association har skrivit under ett samarbetsavtal med sin indiska motsvarighet – Telecom Equipment Manufacturers Association of India (TEMA), samt The Indus Entrepreneurs och The India Semiconductor Association (ISA). Detta skedde under en konferens i Jerusalem i början av juni.

Undertecknandet av samarbetsavtalet skedde i närvaro av Indiens ambassadör till Israel, Navtej Sama. Målet med avtalet är att skapa ramar för samarbete mellan israeliska och indiska hightech-företag, uppmuntra bilaterala band, främja innovation och entreprenörskap samt att främja gemensamma projekt. Organisationerna avser också att hålla gemensamma konferenser och stärka de professionella relationerna för att utnyttja de affärsmöjligheter som finns på bägge marknaderna.

Ambassadör Sama sade vid undertecknande:
– Jag vill lyckönska de israeliska och indiska hightech-industrierna till detta viktiga steg för att främja samarbete. Samarbetet kan ske mellan industrier som kompletterar varandra och därmed skapa extra värde. Tillväxten av Indiens IT- och telekomindustrier och den innovation som kännetecknar Israels hightech skapar tillsammans ett fruktbart och produktivt samarbete för de båda länderna. Detta är definitivt en "win-win"-situation, rapporterar Globes Online.

Börsoperatören NYSE Euronexts chef för internationella börsnoteringar, Diederik Zandstra, säger att man räknar med att flera israeliska företag kommer notera sig på New York-börsen under 2010 och 2011.

 – Vi har valt Israel som en central del av vår tillväxtstrategi. Det finns en fantastisk ekonomisk miljö i Israel. Det är en unik marknad med en hög nivå av entreprenörskap.

Zandstra hoppas särskilt på att israeliska företag från branscherna hightech, fastigheter och detaljhandel kommer notera sig på New York-börsen.
Traditionellt har israeliska företag listat sig på Nasdaq OMX i USA, men i slutet av 2008 sänkte stora New York-börsen NYSE inträdeskravet, från ett marknadsvärde om 500 miljoner US-dollar till 150 miljoner US-dollar (från motsvarande cirka 4 miljarder kronor ned till 1,2 miljarder kronor). Detta möjliggjorde för mindre företag, som tidigare, i brist på alternativ, listade sig på Nasdaq att nu istället lista sig på NYSE. I dagsläget finns 14 israeliska företag listade på NYSE (Till exempel. Cellcom, Amdocs, Blue Square och Delek USA), och hela 63 stycken på Nasdaq (flest i världen efter USA), enligt Israel 21c.
 
– Israel blir en permanent medlem i OECD och kommer att bidra till ett mer pluralistiskt och öppet OECD, en organisation som spelar en allt viktigare roll i den globala ekonomiska arkitekturen, säger OECDs Secretary-General Angel Gurria.

Att Israel bjuds in som medlem i OECD är ett erkännande av de ansträngningar och ekonomiska reformer som gjorts samtidigt som man ser framåt mot de reformer som är på väg. Israels vetenskapliga och teknologiska framgångar innebär att Israel har mycket att lära ut till övriga medlemmar

Premiärminister Benjamin Netanyahu deklarerade vid den israeliska högteknologiska industrins årliga konferens i Jerusalem att han vill diversifiera landets high-tech industri. Det övergripande målet är att införa reformer som säkrar att en betydlig större andel av frukterna från Israels globalt framgångsrika hightech-industri stärker den lokala israeliska ekonomin och ökar antalet arbetstillfällen inom landet.
 
Netanyahu räknade upp flera konkreta åtgärder för att uppnå en mer dynamisk och diversifierad high-tech industri i Israel. Ett stimuli är att attrahera studenter från utlandet till israeliska universitet. En annan åtgärd är att uppmuntra fler investeringar i israeliska startup-företag och därmed stärka de innovationer som de genererar. En annan viktig komponent i denna plan är att säkra att ett större antal israeliska företag förblir i israelisk ägo istället för att bli uppköpta och därmed säkra deras fortsatta tillväxt. Syftet är att av Israels stora antal små startup-företag, fler ska bli stora. Dessa framtida Tevas och Checkpoints skulle därmed generera fler värdefulla arbetstillfällen inom den israeliska ekonomin. En annan vital komponent är att stärka Israels internationella konkurrenskraft inom hightech. Netanyahu understryker att Israel skall undvika att tävla i kvantitet med globala jättar som Kina och Indien. Istället betonar han att Israels spetskompetens inom en rad hightech-områden skall stärkas ytterligare, enligt Globes 9, juni 2010.

Comments are closed.