Fjärrövervakningssystem till SJ

SJ blir först i Sverige med att installera företaget Euromaint Rails system för fjärrövervakning – RVM, Real-time Vehicle Monitoring.

Hittills har 43 av SJ:s X2-fordon utrustats med systemet som hämtar statusinformation och felindikeringsdata från fordonen i realtid. Det ska ge SJ högre driftsäkerhet.

RVM har tagits fram av Ratos-företaget Euromaint Rail, i samarbete med den Göteborgsbaserade teknikpartnern Pilotfish Networks. Systemet kombinerar Euromaint Rails fordons- och underhållskunnande med Pilotfishs välbeprövade tekniska plattform för modern kollektivtrafik. RVM bygger på en så kallad fordonsgateway till vilken sensorer som mäter status på några av fordonets mest kritiska delsystem kopplas.

– För oss innebär detta värdefull information om våra fordons tekniska status. Vi hoppas kunna undvika återkommande problem och i förlängningen uppnå högre driftsäkerhet. Med felindikeringsdata i realtid räknar vi också med att precisionen i underhållet förbättras och att ledtiden i verkstaden kan kortas så att fordonen snabbare kan komma ut i trafik, säger Lars Lindberg, chef inom teknisk produktledning vid SJ.

Med felindikerings- och statusinformation i realtid underlättas analyser och spårning av återkommande eller intermittenta fel. Detta då systemet också hämtar in uppgifter om var felet inträffade samt under vilka förhållanden, exempelvis vid vilken hastighet, om det förekom störningar i strömförsörjningen, etc. Felrapportering sker med automatik vilket ger säkrare, snabbare och frekventare information och tidsbesparingar för ombordpersonalen som istället kan fokusera på att köra fordonet och ge service åt passagerarna.

– Genom att automatiskt hämta information om fordonsstatus och eventuella fel blir våra verkstäder mindre beroende av felrapportering som görs av ombordpersonalen. Planeringen av avhjälpande och förebyggande underhållsaktiviteter underlättas och våra reparatörer kan säkerställa att material och instrument finns tillgängliga när fordonet kommer till verkstaden. På så sätt kortas ledtiderna för underhållsinsatserna och fordonets tillgänglighet förbättras, säger Håkan Berndtsson, affärsområdeschef på Euromaint Rail.

Euromaint Rails lösning för fjärröverföring är den första större installation där Pilotfishs fordonsgateway, för information till och från fordon, används för felindikering på tåg.

– Vi är mycket stolta över att ha blivit utvalda som teknikpartner till Euromaint Rail. De tekniska kraven inom spårtrafikbranschen är höga och vi ser detta som ett tydligt bevis på kvaliteten i våra produkter och tjänster. Samarbetet ger oss dessutom möjlighet att komplettera vårt erbjudande mot exempelvis bussoperatörer med en tjänst utvecklad i tätt samarbete med en av Europas ledande underhållsföretag. Det ger möjlighet till stora besparingar för flera av våra kunder, säger vd Erik Nordengren vid Pilotfish, via ett pressmeddelande.

Comments are closed.