IRnova genomför nyemission

IRnova AB, som specialiserat sig på högpresterande IR-detektorer, genomför en nyemission för att lansera en nyutvecklad infraröd detektor och Fibonacci Growth Capital AB, Acreo AB och några nyckelpersoner investerar nu 20 miljoner kronor i företaget.

IRnova har sedan avknoppningen från Acreo 2007 huvudsakligen fokuserat på infraröda detektorer av hög prestanda baserade på QWIP (Quantum Well Infrared Photodetector) som täcker det infraröda långvågsområdet.

IRnova har nu utvecklat en infraröd detektor som är baserad på en helt ny teknologi som heter T2SL (Type II Super Lattice). Detektorerna baserade på T2SL uppges vara mindre, har bättre prestanda, kräver mindre kylning och lägre effekt jämfört med QWIP och andra detektorteknologier. Serietillverkning av IRnovas T2SL-detektorer kommer att påbörjas i slutet av 2012. Den skall inledningsvis användas för mellanvågsområdet som har en väsentligt större marknad än långvågsområdet.

– Vi vet att många tillverkare av IR-kameror vill ta fram nya produkter baserat på vår T2SL-teknologi. Investeringen gör det möjligt att snabbare tillgodose deras önskemål och samtidigt öka marknadsbearbetningen, säger IRnovas vd Ulrika Nordén Lidberg i ett pressmeddelande.

Comments are closed.