IRnova får order från Kina

IRnova har fått en order på detektorer för SF6-detektion till ett värde av cirka 12 miljoner kronor från vad som uppges vara en ledande kameratillverkare i Kina.

Detektorn är speciellt framtagen för att användas i IR-kameror och system för detektion av läckor av den starka växthusgasen SF6 (svavelhexafluorid) från t ex transformatorstationer. Ordern utgör en första beställning från denna kund och täcker det initiala behovet under 2012. Detektorerna skall börja levereras redan i mars 2012.

IRnova lanserade produkten i augusti 2011, men då som FPA (Focal Plane Array). Då detektorn måste kylas till en temperatur under 60 Kelvin (ca –213 grader Celcius) måste den typen integreras i en vakuumkammare med en Stirlingkylare. Den här ordern avser kompletta kylda så kallade QWIP DDCA (Quantum Well Infrared Detector Dewar Cooler Assemblies).

IRnova har tagit emot flera beställningar på QWIP DDCA från olika kunder men detta uppges vara den enskilt största ordern.

– Ordern stärker avsevärt vår position inom detektorlösningar för industriella/civila applikationer och visar att vår fortsatta globala satsning ger resultat. Det är samtidigt väldigt positivt att vi kan bidra till att reducera utsläppen av den starkt miljöpåverkande växthusgasen SF6 och därigenom bistå i miljöarbetet, säger Ulrika Nordén Lidberg, CEO på IRnova, i ett pressmeddelande.

QWIP är en smalbandig detektor där våglängden kan anpassas för att detektera till exempel olika typer av gaser. I detta fall har detektorn speciellt anpassats för att ha sin högsta känslighet vid 10,55 µm som är den våglängd som SF6 absorberar och därigenom kan detekteras.

Comments are closed.