IPR för LTE

Alcatel-Lucent, Ericsson, NEC, NextWave Wireless, Nokia, Nokia Siemens Networks och Sony Ericsson har enats om ramverk för att etablera förutsägbar, transparent  total kostnadsbild för licensiering av IPR, ( Intellectual PropertyRights) avseende 3GPP, LTE och LTE/SAE. (Services Architecture Evolution).

Företag inbjuder andra företag eller verksamheter att deltaga i initiativet som syftar till att stimulera tidig användning av bredbandsteknologi inom kommunikations och konsumentindustrin

Ramverket skall säkerställa att samlade kostnader för IPR ligger inom resonabel nivå baserad på värde av teknologi och ej diskriminerar eller förhindrar licensiering. För företag som producerar mobiltelefoner för LTE skall maximalt betala under tio procent av produktens försäljningspris i total IPR kostnad. För Notebooks ligger liknande maximum under tio dollar per enhet.

Comments are closed.