IPC-standarder för mönsterkort på svenska

IPC:s acceptanskrav och specifikationer för mönsterkort finns nu för första gången på svenska. IPC-A-600G ”Acceptanskrav för mönsterkort” omfattar konventionella mönsterkort i FR4-material, men behandlar också flex, flex-rigid samt metallbaskort.

Standarden är på 124 sidor och består av ett stort antal exempelbilder och figurer i färg, som med kortfattad text beskriver olika typer av defekter och vad som är acceptabelt respektive underkänt. De flesta typer av avvikelser hos enkelsidiga, dubbelsidiga och flerlagerkort behandlas i IPC-A-600G, så detta dokument är med andra ord utmärkt att ha till hands även vid ankomstkontroll och avsyning.
IPC-6012B ”Kvalifikations- och utförandespecifikation för rigida mönsterkort” är en beskrivning av hur mönsterkort skall tillverkas för att uppfylla kraven i A-600G. Den används som fördjupning och komplement tillsammans med IPC-A-600G och består av ytterligare detaljerad textinformation, figurer och tabeller, t ex tjocklek på pläterad koppar, nickel-guld, kemiskt silver osv. IPC-6012B har också en användbar tabell i bokstavsordning och består av många konkreta detaljer lämpliga även för konstruktörer.
Båda dessa dokument har successivt ersatt Perfag-specifikationerna, men många har uppfattat IPC:s mönsterkortspecifikationer som svårlästa och svårtolkade mest pga den avancerade tekniska engelskan. Översättningen till svenska kommer därför att bli uppskattad av köpare, leverantörer, konstruktörer, mottagningskontroll, avsyningspersonal och kvalitetsavdelningen inom elektronikindustrin då det minskar risken för feltolkning. Användandet av IPC-A-600G och IPC-6012B kommer att bli lika naturliga för mönsterkort som IPC-A-610 är för kretskort och lödning.
IPC-A-600G och IPC-6012B har översatts av Esbjörn Johansson på Capinor i samarbete med Scanditron. Bägge dokumenten finns att köpa både som tryckta versioner och i digitalt format som PDF.

Comments are closed.