CybAero får miljonstöd av Vinnova

Det Linköpingsbaserade företaget CybAero som utvecklar och tillverkar autonoma förarlösa helikoptrar, s k VTOL UAV, får tre miljoner kronor av Vinnova. Pengarna ska användas till att komplettera företagets luftburna sensorsystem med den egenutvecklade landningsplattformen MALLS.

Att operera en helikopter från ett fartyg innebär stora tekniska utmaningar då landningsplatsen rör sig i tre dimensioner på ett relativt oregelbundet sätt. Vid hård sjö kan start och landning vara mycket riskfyllt.
CybAero har under en längre tid arbetat med konceptutveckling av ett mobilt, automatiserat landningssystem för förarlösa helikoptrar. Systemet, som kallas MALLS – Mobile Automatic Launch and Landing Station – gör det enklare och säkrare att starta och landa på ett rörligt underlag, exempelvis ett fartygsdäck.
– I dagsläget finns ingen aktör på världsmarknaden som kan erbjuda en liknande lösning och att vi får Vinnovas stöd för att utveckla MALLS är ett stort erkännande av CybAero och vårt systemtänkande säger Mikael Hult, VD på CybAero.
MALLS bygger vidare på CybAeros grundkoncept med de förarlösa helikoptrarna APID och Vantage. MALLS öppnar även nya möjligheter att utrusta mindre fartyg, exempelvis inom kustbevakningen, med obemannade helikoptersystem.

Comments are closed.