Industriallians om IP

En industriallians, IPSO Alliance, med 26 företag, bland andra Cisco, Ericsson, Sun, Atmel, Freescale och SICS, har samlats runt användandet av IP (Internet-protokollet) för "smarta objekt", dvs enkla inbyggda system med trådlös uppkoppling och sensorer eller aktuatorer.

IP, som tidigare ansågs som tungrott, är idag så pass enkelt och strömsnålt att även mycket enkla sensorer och aktuatorer kan använda det som kommunikationsstandard. Istället för att införa nya protokoll anser alliansen att IP är det bästa protokollet för att koppla upp alla de trådlösa system som nu kommer på bred front.
Det hela bygger på forskningsresultat från Adam Dunkels, SICS, bland annat de minimala IP-stackarna uIP och lwIP. Adam Dunkels är också, tillsammans med JP Vasseur från Cisco, författare till alliansens första "white paper", som beskriver tekniken bakom alliansen.
IPSO Alliance är öppen för alla företag med en IP-baserad ansats för att kommunicera mellan smarta objekt.

Comments are closed.