IP för SoC växer årligen med 30,7 procent

Semico har utgett en ny rapport med namnet The IP Subsystems Market: Evolution Continues and Momentum Builds som utmynnar  i att man ser en kraftig tillväxt av IP för system på kisel, SoC.

Halvledarindustrins omvälvande förändringar under de senaste 10 åren drivs av behovet att öka integrationen för att möta kundernas ökade förväntningar på prestanda och funktioner . I marknaden för system-on – Chip ( SoC ) har detta åstadkommits genom den ökande användningen av ” Semiconductor Property ” block ( SIP ) från tredje part. Med dessa kan konstruktörer av SoC åstadkomma allt mer komplexa kisel -lösningar .
IP- delsystem (IP Subsystems) är en ny metod som konstruktörer kommer att använda för att få rätt nivå av komplexitet och funktioner utan att det skall leda till ökade konstruktionskostnader och konstruktionstid.
En ny forskningsrapport från Semico ”IP Subsystems Market : Evolution Continues and Momentum Builds”  ger en prognos som innebär att den årliga tillväxten för alla IP-delsystem kommer att ligga på 30,7 procent år 2017 .  Rapporten SC104 – 13 ger en omfattande analys av tio kategorier av IP-delsystem  och vilken roll de kommer att spela inom SoC marknaden .
De 10 kategorierna är: Minne, datorer, kommunikation, lagring, säkerhet, multimedia, resurshantering i system,  video,  sensorer och styrenheter samt ljud.
Rapporten tar även upp följande ämnen :
* Sex olika typer av produkter och deras konstruktionsstart och processgeometrier
* Utfall för alla kategorier av delsystem, applikationer , leveranser av enheter och konstruktionsstarter under åren 2010 – 2012 samt preliminära uppgifter för 2013 – 2017.
*  Profiler av de olika affärsmodeller som för närvaran är aktuella på denna marknad.
*  En analys görs av historiska trender som har samverkat för att skapa IP- subsystem. Rapporten ger också en utblick mot hur framtiden kommer att utvecklas.
*   En lista presenteras över 14 leverantörer av IP-delsystem och deras produkter. I listan ingår företagen Advance Tech Marketing / Chip Start , Analog Bits , Andes Technology , Authentec ( INSIDE Secure ) , Cadence , CAST , Ceva , Elliptic Technologies , IPextreme , Mobiveil , Posedge , Sonics , Synopsys och Tensilica (förvärvat av Cadence ).

 

Comments are closed.