Lastbalansering för lager 4 och 7

Kemp Technologies introducerar nu LoadMaster 2400 som har designats med den senaste tekniken för lastbalansering med Layer 4 och 7. Det ger den nya ADC:n (Application Delivery Controller) och lastbalanseraren en effektiv fördelning av trafiken och ökad tillgänglighet och elegant SSL-acceleration i fysiska och virtuella servermiljöer.

 

I takt med att fler och fler applikationer implementeras så ökar kraven på en skalbar och säker trafikfördelning. Med LM-2400 från Kemp Technologies uppnås hög tillgänglighet på serverinfrastrukturen i kombination med den senaste tekniken i lastbalansering för layer 4 och layer 7. LM-2400 hanterar upp till 1000 transaktioner per sekund och 1,2 Gigabit genomströmning och Layer 7 content switching på upp till 1000 servrar och 256 virtuella kluster.
LoadMaster 2400 är en avancerad serverbaserad lastbalanserare med fyra Gigabit Ethernet-portar och layer 7 content switching med en drifttid på 99,999 %. Serverlastbalanseraren kan löpande identifiera status på de olika servrarna och genomföra kontroller av trafikmönstret för att sedan fördela trafiken till de bäst fungerande servrarna. Samtidigt förbättrar lastbalanseringens inbyggda SSL slutanvändarens upplevelse och systemdriften av krypterade applikationer.

Comments are closed.