IoT växer snabbt

Marknaden för IoT-enheter (Internet of Things) beräknas att växa från 9,5 miljarder dollar i år till 46 miljarder dollar år 2024. Detta enligt marknadsföretaget Yole Développement.

 

(klicka här för större bild)

Det innebär att IoT-marknaden kan komma att svara för ca 15 procent av all databearbetning. IoT blir också en mycket viktig marknad för tillverkarna av elektronikkomponenter.
– IoT-enheter innebär en gigantisk potential för komponenttillverkarna, säger Dr Eric Mounier, Senior Technology & Market Analyst vid Yole Développement. Men värdet stannar inte där. Större delen av det adderade värdet kommer från bearbetning av genererade data. I en del fall kan värdet av databearbetningen vara 50 gånger större än värdet för komponenterna.
Enligt Yole Développement kommer de olika IoT-marknaderna (industrisensorer, kroppsnära elektronik och automation i hemmet) att konvergera inom de närmaste fem åren. Tre sektorer utgör grunden för den konvergerande marknaden:
* Elektronikindustrin tillverkar de olika enheterna.
* Kommunikations- och datalagringsindustrin tar hand om dataöverföring, lagring och bearbetning.
* Serviceföretag ökar värdet genom att processa data och/eller sälja till nästa led.

Comments are closed.