Anritsu säljer LeCroy i Sverige

Anritsu Corporation har skrivit avtal om att sälja Teledyne LeCroys produkter i Sverige. Som följd av det arbetar nu Thomas Ogestad i Anritsus organisation.

Redan under S.E.E., då den här bilden togs, fanns det långt gångna planer på att Teledyne LeCroys produkter skulle säljas och supportas av Anritsu i Sverige. Den 4 juni togs det sista steget av processen då de två parterna undertecknade ett avtal och det hela kunde bli officiellt.
 – Det här är ett bra avtal för alla parter, säger Jean Laury, area vice-president för Teledyne LeCroy. På bilden är han omgiven av Jonathan Borrill marknadschef för EMEA inom Anritsu och Ronny Skiöld,vd för Anritsu AB.
– Försäljningsupplägget passar bra för den här storleken av marknad och vi har samma nyckelkunder, säger Jean Laury.
Hittills har Thomas Ogestad skött försäljningen av LeCroy i Sverige. Det fortsätter han men, men numera ingår han i Anritsus säljteam.

Thomas Ogestad

– LeCroy kan nu dra nytta av vår försäljningsorganisation. Viktigt att påpeka att våra respektive produktsortiment inte kolliderar. Våra produkter arbetar inte i tidsplanet.
– Genom att sortimenten från Anritsu och LeCroy kompletterar varandra kan vi från en och samma försäljningsorganisation erbjuda kunder kombinerade lösningar av instrument för mätning i frekvens- respektive tidsplanet, säger Jonathan Borrill.
Teledyne LeCroys instrument för test & mät omfattar oscilloskop för 40 MHz till 65 GHz, analysatorer av signalintegritet, sändar/mottagartestare och vågformsgeneratorer. Det kompletterar Anritsus breda instrumentportfölj av framför allt spektrumanalysatorer, signalgeneratorer och testare av bitfelsfrekvens (BER-testare).

 

Comments are closed.