Annons

INVISIO noteras på Nasdaqs huvudlista

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har godkänt INVISIO (IVSO) för upptagande till handel på Nasdaq Stockholm. Första dag för handel med INVISIOs aktier på Nasdaq Stockholm är planerad till den 29 maj 2015.


INVISIO M3s är ett vattentätt headset som klarar djup ner till 60 m

I samband med noteringen upphör INVISIOs nuvarande notering på Nasdaq First North Premier. Sista dag för handel på Nasdaq First North Premier är planerad till den 28 maj 2015. INVISIOs aktier kommer att handlas under samma kortnamn och ha samma ISIN-kod som tidigare. Någon emission av nya aktier i samband med noteringen kommer inte att ske och aktieägare i INVISIO behöver inte vidta några åtgärder i samband med noteringen.
– En notering på Nasdaq Stockholms huvudlista möjliggör och underlättar för institutionella investerare att ta del av vår fortsatta utveckling samtidigt som vi ska tillvarata de nya möjligheter som noteringen medför i form av ökad kännedom om bolaget och ytterligare stärka vår marknadsposition, säger Lars Højgård Hansen, vd för INVISIO.
INVISIO arbetar i en växande, global nisch för avancerade hörselskydd och kommunikationslösningar till användare i krävande miljöer.

Comments are closed.