Invisio får order på Tetra-marknaden

Invisio Headsets AB har fått, vad som företaget betecknar vara, en genombrottsorder inom den så kallade Tetra-marknaden avseende headsets till blåljusverksamheter i Portugal.

Ordersumman uppgår till cirka två miljoner kronor och gäller headsetet INVISIO M3, som genom den patenterade mikrofonteknik Bone Conduction möjliggör ostörd kommunikation även i extrema miljöer.

– Det som gör denna order till ett stort glädjeämne för oss är inte i första hand orderns storlek, utan att det gäller en leverans till utrustning för det digitala kommunikationsnätverket Tetra, som ger oss en viktig referensorder när det gäller att penetrera Tetra-marknaden. Det är ett av de många segment där vi ser en mycket stor marknad för våra produkter. Tetra-nätverk lanseras just nu världen över, och Sepura, som tagit denna portugisiska order, är en av de riktiga stora leverantörerna av radior, säger Lars Højgård Hansen, vd för Invisio Headsets AB.

Affären görs i anslutning till att Sepura plc, en ledande leverantör av Tetra-radior, fått en större order från portugisiska staten. Ordervärdet för Invisio Headsets är cirka två miljoner kronor och markerar ett väsentligt inbrott på den starkt expanderande Tetra-marknaden. Produkterna skall användas i en avancerad digital kommunikationslösning tillsammans med radioutrustning enligt Tetra-protokollet och levereras under första kvartalet 2010.

Invisio Headsets patenterade mikrofonteknik Bone Conduction läser av det talade ljudet genom käkbensvibrationer i stället för att använda en traditionell mikrofon och möjliggör ostörd kommunikation även i extrema miljöer.

Invisio Headsets är medlem av SEPURA Solutions Partner Programme, som syftar till att stimulera tillväxten av nya lösningar och tjänster för att utveckla den globala Tetra-användarbasen. Med betoning på kvalitet riktar sig SEPURA-programmet till företag som kan leverera högkvalitativa kommersiella lösningar och tjänster som möter behoven för blåljusverksamheter som polis, brandkår, ambulans och räddningstjänst.

Comments are closed.