Investerar i eye tracking

Fouriertransform AB investerar totalt 25 MSEK i Smart Eye AB i Göteborg. Investeringen sker i form av en riktad nyemission och ett lån. Efter transaktionen uppgår Fouriertransforms ägarandel till 15 procent.

Smart Eye är en ledande leverantör av s k "eye tracking" till fordonsindustrin. Bolaget utvecklar och säljer även mjukvara och system för ögonsensorer till ett stort antal olika kundsegment som till exempel testanläggningar för flygindustrin och medicinska tillämpningar. Över 90 procent av försäljningen sker utanför Sverige.
– Smart Eye har byggt upp en unik kompetens inom kamerasystem, ögonsensorik och bildbehandling. Efter bolagets framgångar inom en rad olika applikationer kommer Smart Eyes produkter att vara eftertraktade i framtida fordon, både som säkerhets- och komfortsystem. Vår investering kommer att utgöra grunden till en snabbare produktutveckling och marknadsexpansion för Smart Eye, säger Per Nordberg, vd för Fouriertransform.
Smart Eyes huvudprodukt, Smart Eye Pro, kan utrustas med upp till åtta kameror. Den andra produktfamiljen, Smart Eye AntiSleep, baseras på samma teknologi och har vidareutvecklats för att uppfylla kraven inom fordonsindustrin.

Comments are closed.