Internet of things på bred front

50 000 miljoner uppkopplade saker på internet år 2020 – vi har hört prognosen tidigare från flera håll. Texas Instruments ser att marknaden redan existerar och satsar på mängder av kretsar för att vara med redan i ett tidigt skede. Här ger vi exempel på produkter som redan är ute på marknaden.


Bilen bjuder på massor av kommunikationsmöjligheter mellan olika enheter för att uppnå ”infotainment”
Läs mer

Läs årets Embedded Technology Special

Klicka här för att prenumerera på
Elektronik i Nordens Nyhetsbrev

Läs nyhetsbreven på webben

Comments are closed.