Högintegrerad bredbandig transceiver

Analog Devices AD9361 är  integrerad bredbandig direktblandad tranceiver för 70 till 6 GHz, med dubbla mottagarkedjor och dubbla sändarkedjor.
Den passar speciellt för basstationer i storlekar som femtocell, picocell eller mikrocell och till olika typer av punkt- till-punktförbindelser med upp till 56 MHz bandbredd.

Tack vare dubbla mottagare och dubbla sändare passar kretsen för såväl SISO som 2×2 MIMO.  Den kan användas såväl på ISM-band som i applikationer enligt standarder som UMTS, LTE, 3G/4G. Den höga graden av integration gör att det går att bygga små radiosystem med mycket få komponenter.
Transceivern kan användas för såväl tids- (TDD) som frekvensmultiplexerade (FDD) överföringar.
Mottagringångarna har en brusfaktor av mindre än 2,5 dB.
Kretsens inbyggda PLL har ett brusgolv av -157 dBc, men  databladet säger inget om fasbruset. PLL-funktionen är av typen ”fractional PLL”. Sådana dividerar med bråktal för att undvika höga delningstal och därmed högre fasbrus, men brukar generera spurioser som man får se upp med.
Varje mottagarkanal ger basbandssignaler i kvadratur (I och Q) . Signalerna passerar konfigurerbara decimeringsfilter och 128 tappars FIR-filter och ger ut 12 bitars utsignal med passande samplingshastighet.
Eftersom varje mottagardel har sin egen AGC, DC-offsetkorrektion, kvadraturkorrektion och digitala filter behöver detta inte göras i nästföljande signalbehandling.
Även sändardelarna är direktblandade. Sändarlinjäritetenuttrycks som EVM<40 dB, ett mått som ger en viss marginal för slutstegets egna olinjäritet.
Den inbyggda sändarmonitorn kan användas som effektdetektor.
Kretsen är kapslad i 14 anslutningars chip scale ball grid array (CSP BGA).

 

Comments are closed.