Internationalisering för 10 miljoner

Vinnova vill öka den internationella attraktions- och konkurrenskraften hos starka svenska forsknings- och innovationsmiljöer, (FoI-miljöer).

Vid en första utlysning satsas 10 miljoner kronor vid 13 svenska FoI-miljöer, som därmed vardera får 750 000 kronor för att under nästa år utveckla strategier för internationalisering. Drygt 50 forsknings- och innovationsmiljöer hade ansökt om finansiering. Medlen kan användas för jämförelser med liknande internationella FoI-miljöer som kan visa på hur attraktiv miljön är för samarbeten, investeringar och rekryteringar. Det kan också handla om att utveckla övergripande strategier och handlingsplaner för global positionering, varumärkesarbete och etablering av länkar till andra globala aktörer när det till exempel gäller kompetens, kunskap och teknologi.

De som får dela på pengarna är;

BiMaC Innovation, Kth i samarbete med chalmers.

Kista Photonic Research Center (KPRC), Acreo/Kth.

GigaHertz Center, Chalmers.

Utvecklingsområde Produktion and Organization (LUPO), Luleå tekniska universitet.

CODIREKT (Centre for Controlled Delivery and Release), Ytkemiska institutet.

Fastelaboratoriet, Luleå tekniska universitet.

Centre for Advanced Process and product Innovation (Cappi), STFI-Packforsk.

Centre for Distance-spanning Healthcare (CHD), Luleå tekniska universitet.

Centre for ECO2 Vehicle Design, Kth.

UPSC Berzelli Centre for Forest Biotechnology, Umeå universitet, (SLU).

Safer, Chalmers.

SuMo/BIOMATCELL, Chalmers/Göteborgs universitet.

Comments are closed.