Nokia varslar

Nokia varslar 615 personer och flyttar verksamheten i Åbo till Salo eller Helsingforsområdet. I en omorganisation av företagets försäljnings- och marknadsfunktioner varslar Nokia 450 anställda om uppsägning, varav 100 berörs i Finland. Företaget kommer även att genomföra smärre justeringar inom ”global process operations” som kommer att beröra 35 personer. I ett led att strama upp forskningsverksamheten vid Nokia research centers till färre men starkare områden varslas ytterligare 130 personer varav maximalt 100 i Finland.  Vidare meddelar Nokia att de stänger sin enhet i Åbo den 1 januari 2009 och huvudparten av verksamheten flyttas till Salo. Nokias mål är dock att de 220 anställda i Åbo ska erbjudas arbete i Salo eller i Helsingforsområdet.  

Comments are closed.