Interferensjakt i brett spektrum

Anritsu har utvecklat ett lättanvänt system för att kartlägga interfererande radiosignaler på vitt skilda signalnivåer inom olika radiomiljöer.

Systemet sägs vara lättanvänt, snabbt uppkopplingsbart och har en rad funktioner för att effektivt jaga fram en uppsjö av signaltyper inom olika radiomiljöer. Systemet vänder sig till användare hos mobiloperatörer, övervakande myndigheter och operatörer av satellittrafik.
Anritsus lösning för interferensjakt består av en avancerad programvara som bygger på patentsökta algoritmer, en magnetantenn med upptagning runtom, en handhållen spektrumanalysator från Anritsu och en Windowsdator i laptopformat.
Programvaran för med pilar peka ut interferenserna på en karta är ”open source”. Pilarna åtföljs av talade meddelande så att bilföraren även kan sköta radiopejlanläggningen.
Antennen är en standardantenn som i kombination med spektrumanalysatorn MS2720T ”Spectrum master” kan söka av från 9 kHz upp till 43 GHz.
Algoritmerna i programvaran ”Mobile InterferenceHunter” MX280007A sköter mätningar av kanaleffekt för att söka upp olika typer av signaler, från bredbandiga modulerade signaler till smalbandiga CW-signaler.  Kanalbandbredden ändras enkelt av användaren. Kanaleffektmätningarna kan även under tid följa en signal med frekvensdrift.
För signaler som döljs i upplänken för LTE använder systemet en algoritm för ”min hold” för att fånga in den interfererande signalen och då bortse från nyttosignalen för LTE.
För att lokalisera pulsade signaler används en algoritm för ”max hold”. Då fångas intermittenta signaler in enbart under sändningen vilket eliminerar risken för felaktigt uppmäta signaler.

  

Comments are closed.