Intelligenta vägar

Ett antal KTH-forskare ingår i ett omfattande europeiskt forskningprojekt vid namn Coopers, som syftar till att med teknikens hjälp skapa intelligenta vägar och smarta bilar. Tester på tekniken visar nu att systemet med samma namn som forskningsprojektet innebär både högre säkerhet, bättre trafikflöde och mindre miljöpåverkan.

Framtidens bil ska få trafikinformation skickad till sig dynamiskt. Upplysningar om vägkvalité, isbildning, olyckor, dimma och köbildning är bara några exempel.
– Det handlar om att flytta informationen från vägen till bilen. Det kan röra allt från information om ambulanser som inom kort kommer att dyka upp i bakspegeln och andra faror som föraren inte kan se, till dynamisk hastighetsangivelse på en display i bilen istället för en permanent vägskylt, säger Harilaos Koutsopoulos, professor och avdelningschef på Trafik och logistik på KTH.
Coopers – som står för Co-operative Systems for Intelligent Road Safety – har testats både via simuleringar och riktigt fältstudier, och hittills har forskarna analyserat resultatet från simuleringen.
– Simulering och fältstudier har bland annat gått ut på att undersöka hur förare beter sig med och utan Coopers. Analyserna av simuleringarna visar att bilar utrustade med Coopers ger högre säkerhet, bättre trafikflöde och mindre miljöpåverkan, säger Harilaos Koutsopoulos.
Forskarkollegan Haneen Farah instämmer, och tillägger att hon nu håller på med fas 2, analysen av fältstudierna.
– Fältstudierna involverar bland att 50 förare från Italien och lika många från Österrike, och analysen ska vara klar om två månader, säger Haneen Farah.
Simuleringar och fältstudier involverar också information om hur förarna beter sig i olika trafiksituationer, om och när de accelererar, sänker farten eller byter fil.
Dessutom har testerna följts upp av enkätfrågor. Av resultatet går det att utröna att försökspersonerna varit positivt inställda till att använda Coopers, och att de efter att de använt systemet är än mer positiva till Coopers än innan.
Den största positiva skillnaden återfinns när de får besvara frågan om de finner att Coopers stödjer dem i deras körning.
– Trafikinformationen i Coopers ska serveras effektivt, men inte distraherande, och fås både visuellt och ljudmässigt. Stor tonvikt läggs på att skapa ett gränssnitt i bilen som ska vara både användarvänligt och präglas av stor användbarhet, säger Harilaos Koutsopoulos.

Comments are closed.