Efterfrågan på Schottkydioder i SiC föll och steg

En mycket kraftfull återhämtning av efterfrågan är på gång. Enligt den senaste analysen från IMS Research har SiC Schottky-diodmarknaden värderats till en summa på totalt $29 miljoner för helåret 2009.

Marknaden föll, i linje med den totala krafthalvledarmarknaden, under den globala nedgången men såg en uppgång under andra kvartalet 2009. Överlag upplevde den totala Schottky-diodmarknaden en uppgång i omsättning med uppskattningsvis 25 procent i tillväxt under helåret 2009 jämfört med 2008.

Enligt “SiC & GaN Power – Quarterly Market Watch”-projekten kommer marknaden för  SiC Schottky-dioder att öka med över 50 procent under 2010. Det är PFC-baserade (Power Factor Corrector) switchade omvandlare för servrar och telekomtillämpningar som idag står för den största efterfrågan på SiC Schottky-dioder, enligt analysföretaget

Comments are closed.