Intel vill överbrygga teknikgapet för världens kvinnor

Intel presenterar She Will Connect, som är ett nytt handlingsprogram för att öka digitala kunskaper för unga kvinnor i tredje världen. Intel kommer att starta initiativet i Afrika, där genusgapet är störst, med målet att nå fem miljoner kvinnor och minska genusgapet med 50 procent. För att uppnå detta kommer företaget att samarbeta med en rad partners omfattande globala och lokala organisationer, företag och myndigheter.

Resultaten från rapporten "Women and the Web", som släpptes av Intel i januari, avslöjade konkreta fakta om det enorma Internet-gapet mellan könen i utvecklingsländerna, samt de sociala och ekonomiska fördelarna det innebär med att säkra Internettillgång för kvinnor. Rapporten uppmanade intressenterna till handling för att fördubbla antalet kvinnor och flickor på nätet i utvecklingsländerna inom tre år.
She Will Connect visar Intels engagemang för att uppnå detta genom att inte bara erbjuda digital kompetensutveckling för flickor och kvinnor, men också genom att driva begreppet digital kompetens framåt genom nya, innovativa och skalbara modeller.
I samband med initiativet åtog sig Intel en 2013 Clinton Global Initiative Commitment to Action och företaget kommer även att fira FN:s andra internationella flickdag den 11 oktober. Temat för årets internationella flickdag betonar vikten av flickors utbildning över hela världen.
− När vi tänker på hur världen kommer att se ut under de kommande 20 åren behöver vi göra mer för att se till att kvinnor såväl som män, flickor och pojkar har möjlighet att använda ny teknik för att främja sina egna ambitioner, sade USA:s utrikesminister, Hillary Clinton, under Clinton Global Initiative 2013-årsmötet förra veckan.
She Will Connect kommer att testa en ny modell som integrerar digital kompetens med genus- och utvecklingsprogrammering riktad mot kvinnor och flickor.
* Plattform för onlinespel – Intel utvecklar en plattform för onlinespel som möjliggör ett nytt och smartare sätt att leverera material för digital kompetensutveckling. Innehållet levereras på ett interaktivt och engagerande sätt i en spelinfluerad miljö för smartphones och surfplattor. Med spelplattformen kan inlärning ske i en förmedlad miljö, individuellt, över olika enheter och över ett peer-nätverk.
* Peer-nätverk – Intel och World Pulse samarbetar för att integrera World Pulses digitala träningsmetoder i befintliga digitala utbildningstillämpningar och för att ansluta kvinnor till ett säkert och stödjande peer-nätverk. Genom World Pulse-plattformen kan kvinnor utbyta idéer, hitta stöd och mentorskap, och få tillgång till relevant innehåll anpassat för kvinnor. Detta innovativa tillvägagångssätt kommer att driva det digitala kompetensområdet så att lärandet kan ske inte bara som en individ i en delad datormiljö men också genom andra.
Intel bygger vidare på företagets pågående arbete med att ge kvinnor och flickor över hela världen större möjligheter genom utbildning och teknik även bortom Afrika. I Indien arbetar företaget med att uppnå målet att nå en miljon kvinnor med företagets digitala kompetensutvecklingsprogram Easy Steps under det närmaste året. I Colombia, Mexiko och Peru samarbetar Intel med myndigheter och ett flertal organisationer genom att tillhandahålla digital kompetensträning med ett särskilt fokus på entreprenörskap.
Utöver starten av She Will Connect firar Intel dessutom den internationella flickdagen genom ett starkt engagemang runt frivilligarbete från företagets anställda under Global Giveback Day. Med ledare från Intel Network of Executive Women och Women at Intel Network i spetsen kommer Intelmedarbetare att samarbeta med olika organisationer till stöd för utbildning och valmöjligheter för flickor och kvinnor. Intel kommer dessutom att hålla visningar av filmen Girl Rising runt om i världen den 11 oktober för att uppmärksamma behovet av att utbilda flickor.

Comments are closed.