Intel påskyndar utvecklingen mot 5G

Intel presenterade igår nya branschsamarbeten och produkter som lägger grunden för snabbare, smartare och mer effektiva trådlösa 5G-nätverk. Intel samarbetar med företag som Ericsson, Nokia, KT, LG Electronics, SK Telecom och Verizone.

 

– Miljarder allt smartare uppkopplade enheter, datarika tjänster och molntillämpningar driver behovet av smartare och mer kraftfulla nätverk, säger Aicha Evans, corporate vice president och general manager för Intel Communication and Devices Group. Övergången till 5G sammanför kommunikation och datorkraft vilket är en grundläggande förändring för branschen. Det är av yttersta vikt att nu lägga grunden för framtidens 5G-nätverk för att göra framtidens fantastiska upplevelser möjliga.

Intel samarbetar med ledarna inom det mobila ekosystemet för att bana väg för en bred kommersiell tillgänglighet av 5G i framtiden.
* Ericsson och Intel samarbetar, som en förlängning av det nuvarande partnerskapet gällande nätverkstransformation, moln och IoT, och genomför gemensamma pilotprogram med mobiloperatörer runt 5G-lösningar.
* KT och Intel kommer under 2018 att genomföra testprogram för att utveckla och verifiera trådlös 5G-teknik och tillhörande enheter, virtuella nätverksplattformar samt det gemensamma standardiseringsarbetet.
* LG Electronics och Intel kommer att utveckla och genomföra pilottester av 5G-baserad telematikteknik för nästa generations bilar.
* Nokia och Intel samarbetar om en förhandsstandard av 5G för radioteknik och nätverkslösningar i syfte att möjliggöra ett snabbt införande av både mobila klienter och trådlös infrastruktur, samt interoperabilitet mellan 5G-radiotekniker för att uppfylla anslutningskraven för enheter i framtida trådlösa nätverk.
* SK Telecom och Intel utvecklar och verifierar mobila 5G-enheter och -nätverkslösningar, samt enheter för Licensed Assisted Access (LAA) i icke-licensierade frekvensband under 2016. Genom det fortsatta samarbetet runt 5G-teknik visar företagen även nya framsteg inom radioaccessnätteknik, inklusive anchor-booster celler och massiv MIMO för att ytterligare förbättra trådlös 5G-nätkapacitet.
* Verizon och Intel genomför genom Verizon 5G Technology Forum fälttester med trådlösa 5G-lösningar för att visa hur millimetervågspektrum, som kan stödja betydligt högre datakapacitet och -hastigheter än dagens mobilnät, kan nyttjas för att leverera högkvalitativ och snabb trådlös anslutning till både hushåll och företag.
Intels mobila 5G-testplattform är en högpresterande utvecklingsplattform för snabbare integration och testning av trådlösa 5G-åtkomstpunkter och -enheter. Intel arbetar för närvarande tillsammans med globala operatörer runt 5G-utveckling och prototyputveckling samt tester av den nya plattformen. Intel levererar också trådlösa kommunikationslösningar för en bred uppsättning smartphones, phablets, datorer och IoT-enheter.

Några av anslutningslösningarna för IoT är:
* Intel Atom x3-M7272 är en trådlös kommunikationsplattform för fordonsapplikationer, som kan driva avancerade säkerhetsfunktioner, t ex brandväggar.
* Intel XMM 7115 är ett modem utformat för att stödja den första vågen av enheter och tillämpningar baserade på Narrowband IOT (NB-IOT).
* Intel XMM 7315-modemet kombinerar ett LTE-modem och en applikationsprocessor i en integrerad krets. Genom stöd för både LTE Category M- och NB-IOT-standarderna passar den för tillämpningar som kräver storskalig täckning med låg strömförbrukning.
* Intel XMM 6255 M levererar robust 3G-uppkoppling i krävande miljöer. XMM 6255 M är nästan 20 procent mindre än den tidigare generationen.
* Intel XMM 7120M LTE-modemet är avsett för maskin-till-maskin-tillämpningar. Det ger anslutningsmöjligheter för ett brett spektrum av IoT-scenarier inklusive säkerhetsövervakning, smart mätning, spårning av materiella tillgångar och industriell automation.
* Intel XMM 7480 möjliggör sömlös LTE Advanced-uppkoppling med nedladdningshastigheter på upp till 450 Mbps för prestandakrävande tillämpningar, som multiplayer-spel och virtual reality-tillämpningar. Intel XMM 7480 stödjer 4x carrier aggregation över TDD- och FDD-spektrumen samt mer än 33 samtidiga LTE-band i en enda produkt.

Comments are closed.