IoT spås kraftig tillväxt

Sakernas internet fortsätter växa i de nordiska länderna. Enligt en ny rapport från Telia Sonera och Arthur D. Little (ADL) har antalet uppkopplade saker ökat med 16 procent sedan förra året. Om fem år kommer vi enligt Teliasonera att ha fem uppkopplade saker per person på en marknad som omsätter 12 miljarder euro. Och det är den uppkopplade bilen som går i bräschen.

Teliasonera och ADL uppskattar att intäkterna från sakernas internet kommer att växa med 17 procent per år till 2020. Den nordiska marknaden för sakernas internet kommer då att omsätta 12 miljarder euro och bestå av 150 miljoner uppkopplade och kommunicerande saker.

Den uppkopplade bilen är redan här och är enligt de båda företagen ett av de första exemplen på hur uppkopplade och kommunicerande saker skapar helt affärsmodeller och ekosystem. Navigation, försäkring, felsökning och uthyrning är de första tjänsterna som har tagit plats i ekosystemet runt den uppkopplade bilen.

– Bilindustrin var tidigt ute och utvecklingen fick rejäl fart förra året. Andra branscher kan lära av bilindustrin för att förstå möjligheterna med sakernas internet. Kombinationen av framåtblickande trafikmyndigheter, teknikvana invånare och Sveriges bilindustri gör att Norden har tagit en ledande position i den här utvecklingen, säger Hans Dahlberg, chef för Teliasoneras globala IoT-tjänster.

– Alla andra branscher bör hålla koll på vad som nu händer runt den uppkopplade bilen. Det som händer i bilen idag kommer att hända i andra branscher imorgon, säger Martin Glaumann, Partner, Arthur D. Little.

Teliasonera och ADL uppskattar att värdet av den nordiska marknaden för uppkopplade fordon kommer att öka från dagens 600 miljoner euro till 2 miljarder euro år 2020. Det motsvarar en årlig tillväxt på 28 procent. Om fem år kommer 50 procent av alla bilar att vara anslutna till internet och nordborna kommer varje år i snitt att lägga 75 euro på uppkopplade fordon.

Läs IoT rapporten här.

Comments are closed.