Intel investerar dryga 40 miljoner

Intel investerar mer än 40 miljoner dollar i globalt nätverk av forskningscentrum. Investeringen innefattar nya Intel Collaborative Research Institutes (ICRI) i Storbritannien, Tyskland och Israel.

Intel meddelar att de kommer att investera över 40 miljoner dollar under de närmaste fem åren i ett världsomspännande universitetsnätverk av forskningscentrum, så kallade Intel Collaborative Research Institutes (ICRI). ICRI-programmet uppges baseras på framgångsrika amerikanska Intel Science and Technology Centers (ISTCs), och kommer att föra samman experter från både näringslivet och den akademiska världen för att hjälpa till att utveckla och uppfinna nästa generations teknik.

– Intel Collaborative Research Institute visar vårt engagemang för att etablera och finansiera forskningssamarbeten på universitet för att accelerera utvecklingen inom nyckelområden och hjälpa till att lösa några av dagens mest utmanande problem, säger Justin Rattner, teknikchef på Intel. Att bilda en tvärvetenskaplig grupp bestående av Intel, lärare och doktorander från hela världen kommer att leda till grundläggande genombrott i några av de svåraste och mest irriterande problem relaterat till datorteknik.

De tre ICRI-centren kommer att samarbeta med sina egna nätverk av partneruniversitet och andra ICRI:er samt amerikanska ISTC:er, vilket stärker Intels globala forskningsnätverk. Dessutom kommer två redan etablerade forskningscentrum att ingå i ICRI-programmet: Intel Visual Computing Institute (Saarland University) och Intels NTU Connected Context Computing Center (Taiwan University), vilket utökar Intels globala forskningsnätverk ytterligare.

Varje institut kommer att ha ett specialiserat fokus men uppmuntras att ta med unika förhållanden inom sin region, land och forskningsområde. De tre nya forskningscentrumen är:

  • ICRI för hållbara uppkopplade städer, Storbritannien. Detta samarbete mellan Intel, Imerial College London och University College London syftar till att hantera utmanande sociala, ekonomiska och miljömässiga problem med datorteknik i städer. Med London som testområde kommer forskarna undersöka teknik som gör städer mer uppmärksamma och anpassningsbara genom att använda realtidsinformation från invånare och uppgifter om infrastruktur. Till exempel så kan stadens chefer med hjälp av en molnplattform förutse vilka effekterna av extrema väderförhållanden blir på stadens vatten- och energiförsörjning, och leverera informationen i realtid till medborgarna via olika skärmlösningar och mobila applikationer.

  • ICRI för säker datoranvändning, Tyskland. Vid institutet i Tyskland kommer Intel och Technische Universität Darmstadt undersöka hur man kan förbättra tillförlitligheten av mobila enheter. Till exempel kommer forskningen försöka hitta sätt att utveckla säker kommunikation mellan bilen och olika enheter för en ökad säkerhet, nya metoder för säker mobilhandel och en bättre förståelse för integritet. Genom att bygga forskningen på användarnas framtida behov kommer instituten forska kring mjukvara och hårdvara som möjliggör robusta, tillgängliga, långlivade system för olika användningsområden.

  • ICRI för datoriserad intelligens, Israel. Israel Institute of Technology i Haifa och Hebrew University i Jerusalem kommer tillsammans att hitta sätt för datorsystem att öka den mänskliga förmågan, såsom att lösa fler komplexa uppgifter. Till exempel så kan man utveckla kroppssensorer som hela tiden bevakar användarens kropp. Forskare kan sedan använda informationen och vidta lämpliga åtgärder. Systemet kan övervaka aktivitet från hjärna, hjärta, blod, ögon med mera och skicka informationen till en avlägsen server som kombinerar informationen med annan data såsom väderförhållanden, och kan på så sätt proaktivt varna människor om potentiell huvudvärk eller yrsel under körning.

– Intel har länge vetat om att datorindustrin upprätthålls genom insatser från många aktörer.. Vi hoppas att vi kommer att kunna utöka programmet och inkludera fler sponsorer från näringsliv och regering för att hitta nya sätt att påskynda skapandet av värdefull ny teknik, säger Chris Ramming, chef för Intel Labs Univeristy Collaborations Office, i ett pressmeddelande.

Comments are closed.