Intel föll

Intels resultat togs ej positivt av börsen. Aktien föll 14 procent.

 

 Intels rapport för kvartal fyra och hela 2007 och utsikt för 2008 togs inte väl emot av börsen. Industrigiganten redovisade 10,7 miljarders försäljning i fjärde kvartalet,vilket är 10,5 procent bättre än 2006 och 6 procent bättre än tredje kvartalet.Vinsten ökade med 51 procent till och marginalen med 6,9 procent..

För hela året redovisades en omsättning av 38,3 miljarder dollar och vinst på 7 miljarder en ökning av 8 respektive 38 procent jämfört med år 2006.

Resultat som måste vara en dröm för konkurrenterna att uppnå togs emot negativt av börsen. Förväntningarna var högre och sämre resultat för NAND flash med sjunkande priseer en annan. Förhoppning att Intel skulle dra nytta av AMD's förseningar av nyintroduktion, att styra produktmix mer mot laptops , högre marginaler för muticoreprocessorerna är andra skäl.Prognosen för 2008 och allmän osäkerhet späder på.

Intels CEO Paul Ottelini är optimistisk för 2008, men med försiktig i prognos för förtsa kvartalet på 9,4 till 10 miljarder då beroende på säsongsvariation och en något osäker PC- marknad. Det osäkra läget för USA's ekonomi med risk för resession finns i bakgrunden men Paul Ottelini påpekade att Intels försäljning i Europa, Asien-Pacific och Japan visar god tillväxt. (70-80 procent högre i kvartal fyra)

Intel avser spendera  5,9 miljarder i utveckling (R&D) och 5,2(plus minus 0,2)miljarder i investering.

 

 

 

 

 

Comments are closed.