Intel avskedar 12 000

PC-marknaden väntas fortsätta att minska och Intel möter förändringarna med en kraftig omorganisering. Det innebär att 12 000 av företagets anställda får lämna företaget.

– Vi har redan 40 procent av vår omsättning utanför PC-marknaden, säger Brian Krzanich, vd för Intel. De 40 procenten står dessutom för 60 procent av vinsten, så det är dags för en ny strategisk inriktning.
Resultatet för första kvartalet var sämre än vad marknaden hade räknat med och Intel räknar med en fortsatt nedgång i andra kvartalet till 13,5 miljarder dollar. Prognosen för 2016 har därför reviderats ner och det gäller framför allt den PC-baserade verksamheten. Företaget räknar med att en kraftigare satsning på bland annat IoT skall kunna få siffrorna att vända uppåt igen.
Kostnaden för att avskeda 12 000 anställda beräknas till 1,2 miljarder dollar.

Comments are closed.