Insplorion visar upp sensorer i USA

Både Insplorions sensorprojekt kring effektivare Li-jon-batterier och projektet för bättre luftkvalitet har blivit utvalda att medverka under Innovation Summit & Expo på TechConnect World Innovation i Washington DC, USA den 23-25 maj.

TechConnect World är en av världens största mötesplatser där en bred blandning av beslutsfattare inom industri och akademi samlas för att möjliggöra nätverkande kring innovativa produkter.

– Det är självklart roligt att båda våra projekt är utvalda och fick plats i detta forum. Det framgick av beslutet att deltagarintresset varit stort och inte ens hälften av alla projekt som velat delta har fått plats. Vi känner oss väldigt priviligierade, säger Patrik Dahlqvist, vd på göteborgföretaget Insplorion i ett pressmeddelande.

Syftet med Innovation Summit & Expo är att låta banbrytande teknologier från universitet, forskningsinstitut och start-up bolag träffa köpare och partners från större bolag. Projekten kommer dels att presenteras via poster och dels i direkta möten med intressenter.

Insplorions sensorprojekt kring batteri är ett utvecklingsprojekt tillsammans med Volvo, Chalmers tekniska högskola och Uppsala universitet med syfte att radikalt effektivisera Li-jon batterier via sensorer inuti batteriets celler.

Insplorions sensorprojekt kring luftkvalitet har som syfte att ta fram en kompakt, robust och samtidigt mätkänslig sensor för de vanligaste hälsofarliga gaserna i stadsluft. Sensorn skall bli navet i en bärbar luftkvalitetsmätare för hälsomedvetna individer i städer, styra luftintaget för fordons kupéventilation samt placeras i stadsmiljö för effektivare styrning av trafik.

Comments are closed.