SP hårdtestar mjukvara

Benjamin Vedder vid SP har inom ramen för EU-projektet Prowess utvecklat ett felinjiceringsverktyg döpt till FaultCheck som kan användas tillsammans med ett modellbaserat programvarutestverktyg där testfall genereras automatiskt.

I EU-projektet Prowess har SP studerat hur man kan kombinera modellbaserad testning (hitta buggar) och felinjicering (utvärdering av felhantering i programvara). Det har resulterat i ett felinjiceringsverktyg döpt till FaultCheck.

– För att utvärdera den nya testmetoden tog vi fram en quadrocopter-simulator som bygger på en hårdvaruplattform som vi tog fram i ett parallellt forskningsprojekt. Simuleringar med några få upp till cirka 100 quadrocoptrar visade att de kan undvika kollisioner även i närvaro av fel, säger Benjamin Vedder, doktorand på SP.

Arbetet har resulterat i kunskap och verktyg inom testning, felinjicering och simulering, samt en teknisk licentiatexamen för Benjamin Vedder. SP kommer att jobba vidare på området automatisk testning av mjuk- och hårdvara genom Benjamins arbete mot en doktorsexamen.

Prowess har finansierats av EU. Nio partners från industri och forskare från Europa, bland annat från Chalmers, har deltagit. Mer om projektet och forskningsresultat hittar du på: www.prowessproject.eu.

Comments are closed.