Inission förvärvar Skeab

Som ett led i kontrakttillverkaren Inissions strävan att bli en av de större EMS-aktörerna i Norden har nu företaget tecknat avtal om att förvärva Skeab Elektronik i Stockholm. Skeab har en årlig omsättning på runt 40 miljoner kronor och 28 anställda.

Fr.v. Christian Löfgren vd Skeab Elektronik, Olle Hulteberg Marknadschef Inission, Fredrik Berghel Koncernchef Inission.

Sedan tidigare finns Inission representerat i Stockholm genom Inission Triab. Företaget kommer i och med förvärvet att ha sju anläggningar – fyra inriktade på kundnära verksamhet i Göteborg, Stockholm och Sösdala, samt tre större fabriker i Pajala, Munkfors och Tallinn.

– Fabrikerna i Stockholm kompletterar varandra bra. Gemensamt kan vi erbjuda kunderna högre kompetens och större flexibilitet. Inission har redan många kunder i Mälardalen och Stockholm och får genom förvärvet in flera nya intressanta kunder, säger Fredrik Berghel, CEO på Inission.

Enligt det avtal som tecknats så kommer tillträde att ske först efter en genomförd genomlysning, så kallad due diligence av Skeab Elektronik. Planen är att tillträde därefter ska ske skyndsamt.

Skeab Elektronik har sin fabrik i Sollentuna och Inission Triab ligger i Vällingby. Inledningsvis planeras verksamheterna att drivas var för sig men i förlängningen kommer verksamheterna att slås ihop på ett ställe. Detta innebär att planering för samlokalisering påbörjas omgående samtidigt som det nogsamt ska planeras med avseende på produktion och kunder.

Skeab Elektronik har 25 års erfarenhet i branschen med bred kompetens och utrustning för uppdrag från prototyp och serietillverkning till testning och leverans. Företaget omsätter cirka 40 miljoner kronor och har 28 anställda. Skeab Elektronik är även godkända av Svensk Kärnkraftsindustri genom Forsmarks Kraftgrupp och en Achilles godkänd leverantör för Power & Tech.

Säljare är Christian Löfgren, Erling Saevig, Per Andreasson och Tord Eriksson som alla är verksamma i Skeab Elektronik. Christian, Per och Tord kommer fortsatt att vara verksamma i företaget, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.